GDPR svetovanje

(P)ostanite skladni z evropsko regulativo

Uredba GDPR oz. Splošna uredba o varstvu podatkov, je uredba, ki velja na področju celotne Evropske unije in se nanaša na način zbiranja, uporabe in shranjevanja osebnih podatkov. Velja za vse, ki zbirajo ali obdelujejo osebne podatke. Določbe uredbe GDPR je v slovensko zakonodajo prenesel Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, ki je začel veljati 26.1. 2023.

Neskladnost poslovanja podjetja z GDPR in ZVOP-2 določili prinaša tako visoke globe kot tudi okrnjen ugled podjetja. 

Poskrbite, da bo vaše poslovanje skladno z določili GDPR in ZVOP-2.

GDPR SVETOVANJE

Naše celovite svetovalne storitve vam pomagajo pri izpolnjevanju zahtev GDPR in zagotavljajo, da je vaše podjetje seznanjeno z vsemi najnovejšimi smernicamiin veljavno zakonodajo.

GDPR ANALIZA

Ocena skladnosti delovanja z GDPR vam ponuja pregled vaših protokolov o zasebnosti podatkov in vašo organizacijo varuje pred morebitnimi finančnimi kaznimi in drugimi sankcijami.

PRIPRAVA DOKUMENTOV

Priprava bistvenih dokumentov za vašo spletno stran oz. trgovino, ki zagotavljajo, da je vaše spletno mesto pa tudi procesi na njem (e-mail marketing) skladni z določbami GDPR.

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) predstavlja obsežen sklop pravil o zasebnosti, ki urejajo dejavnosti po vsej Evropski uniji in katerih cilj je zaščititi osebne podatke posameznikov.

GDPR predstavlja ključni pravni okvir, ki od podjetij zahteva delovanje v skladu z njegovimi normami. Za zasebna podjetja to pomeni, da je treba temeljito preučiti svojo spletno prisotnost, vključno s spletnimi mesti in različnimi drugimi komunikacijskimi kanali, da bi zagotovili popolno skladnost s strogimi standardi GDPR. Doseganje te ravni skladnosti ne pomeni le upoštevanja zakonskih zahtev, temveč pomaga tudi pri vzpostavljanju zaupanja pri vaših strankah, saj dokazuje vašo zavezanost k varovanju njihovih osebnih podatkov.

c

Omenjena uredba v pravni res RS prinaša števična vprašanja, ki se še zlasti postavljajo podjetjem, ki imajo v lastni različne digitalne platforme, kot so spletna mesta za e-trgovanje in druge spletne storitve.

Zaradi morebitnega neizpolnjevanja zahtev uredbe so ta podjetja izpostavljena tveganjem kot so globe. Te finančne kazni so lahko še posebej obremenjujoče, če neskladnost vodi do kršitve varstva podatkov, ki bi jo bilo mogoče preprečiti z ustreznimi ukrepi za varstvo podatkov. 

Kdo bo z vami?

Maša Tomažič, mag.prav.

E-mail

info@sleek.si

Telefon:

+386 40 500 205

POVZDIGNITE SVOJE POSLOVANJE NA NOV NIVO

SKUPAJ Z NAMI

Visokokakovostne rešitve po vaši meri.

KONTAKTIRAJTE NAS

info@sleek.si
Videm 18M
1262 Dol pri Ljubljani